ÁSZF

Általános szerződési feltételek

Best Fitness

 

 1. Általános szerződési feltételek hatálya

Jelen általános szerződési feltétel megjelölésű okirat a honlapon való megjelenés,- illetve a faliújságon történő kifüggesztést követően határozatlan ideig hatályos. Az általános szerződési feltételek hatálya kiterjed a Best Fitness személyzetére, illetve tagsági szerződést létesítő tagjaira, továbbá minden olyan természetes személyre, aki bármely formában igénybe veszi a terem szolgáltatásait.

 

 1. A Best Fitness fitnesztermet üzemeltető társaság adatai
 • Best Fitness 2010 Kft.
 • Székhely: 9400 Sopron, Vándor Sándor u. 5.
 • Képv.: Edlinger Szilárd
 • : 08-09-021176
 • Adószám: 23120491-2-08
 • Elérhetőség mail: best@best-fitness.hu
 • Elérhetőség telefon: + 36 (99) 323 154

 

 1. A szolgáltatások köre

A Best Fitness konditerem testedzési, valamint kiegészítő rekreációs szolgáltatásokat nyújt vendégei részére. A fitneszterem szolgáltatásainak igénybevétele:

 • Napijegy – a vásárlás napján egyszeri belépésre jogosít a kardió-és konditerembe, nyitvatartási időben.
 • 1 havi korlátlan bérlet – a vásárlás napjától számított következő hónap azonos napja előtti napig érvényes, nyitvatartási időben. A bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy (a bérlet tulajdonosa) korlátlan belépésre jogosult a kardió-és konditerembe.
 • 3 havi korlátlan bérlet – a vásárlás napjától számított harmadik hónap azonos napja előtti napig érvényes, nyitvatartási időben. A bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy (a bérlet tulajdonosa) korlátlan belépésre jogosult a kardió-és konditerembe.
 • 6 havi korlátlan bérlet – a vásárlás napjától számított hatodik hónap azonos napja előtti napig érvényes, nyitvatartási időben. A bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy (a bérlet tulajdonosa) korlátlan belépésre jogosult a kardió-és konditeremben.
 • 14 alkalmas bérlet – A bérlet érvényességi ideje alatt a regisztrált személy 14 alkalommal jogosult a belépésre a kardió-és konditerembe. A bérlet a vásárlás napjától számított második hónap azonos napja előtti napig érvényes, nyitvatartási időben.
 • 1 havi diák bérlet – úgy használható, mint a havi korlátlan bérlet, csak érvényes diák igazolvány felmutatása mellett vehető igénybe,maximum 20 éves korig.
 • Egyszeri regisztráció – új vendégek rendszerbe történő felvétele. A regisztrációs díj tartalmazza a Best Fitness kártyát, amely a fitnesztermbe történő belépést biztosítja és a vendég adatainak rögzítését a nyilvántartó rendszerben.
 • Csoportos órára 1 alkalmas jegy – amely a vendéget az adott meghirdetett csoportos órára egyszeri részvételre jogosítja fel.
 • Csoportos óra alkalmas bérlet – a vendéget a bérlet szerint meghatározott alkalommal jogosítja fel az adott meghirdetett csoportos óra részvételére.
 • Zuhanyzó és öltöző használata – az épületben található zuhanyzók és öltözők díjmentesen használhatók. Az öltözőkben található szekrényekhez a kulcsot kaució ellenében adjuk. Törülközőt díj ellenében biztosítunk.
 • Külön díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások:
  • büfé és táplálék-kiegészítők
  • személyi edzők szolgáltatásai
  • masszázs
 • Az aktuális árak a teremben vannak kifüggesztve illetve a honlapon olvashatók.
 • Fizetés minden esetben egy összegben történik
  • készpénzben vagy
  • SZÉP (Széchenyi Pihenőkártya) kártyával.
 • Egyéb rendelkezések
  • A vendég a fitneszterembe történő belépéssel hozzájárul ahhoz, hogy a személyes adatait és fényképét a szolgáltató rögzítse a bérlet jogos használatának céljából. A szolgáltató vállalja, hogy az adatokat titkosan kezeli, harmadik fél részére azokat nem adja át.
  • Valamennyi vendég a fitneszterembe történő belépés alkalmával automatikus hozzájárulását adja ahhoz, hogy a stúdiót reklámozó mozgóképi vagy képfelvételen bemutatásra kerüljön. A vendégek egyidejűleg tudomásul veszik, hogy ezen megjelenésért a teremmel szemben semminemű követelést nem támaszthatnak.
  • A vendég a fitneszterembe történő belépéssel elfogadja a terem házirendjét, és azt köteles betartani.
  • A fitneszterem mindenkori nyitvatartási ideje a bejárati ajtón, ill. a honlapon kerül kiírásra. A szolgáltató egyoldalú határozattal lerövidítheti a nyitva tartási időt, a vendég köteles ezen megváltozott nyitvatartási rendet megtartani. Ezzel kapcsolatosan semminemű kifogást vagy követelést nem érvényesíthet.
  • A vendég elfogadja, a szolgáltató a szolgáltatással kapcsolatos minden értesítést és hírt e-mail formájában továbbít a vendég részére.
  • A stúdió megtiltja a belépést, amennyiben:
   • a belépni kívánó személy alkohol vagy bódító hatású szer befolyása alatt áll,
   • a személynél bármilyen tiltott szer található, vagy ennek megalapozott gyanúja áll fenn,
   • a vendég ragályos, fertőző betegségben szenved, amely tekintetében bejelentési kötelezettséggel rendelkezik.
  • A szolgáltató területére csak 14. életévét betöltött személy léphet be. Azon személyek, akik mozgásukban korlátozottak, így egyedül átöltözésre, gyakorlatok végrehajtására képtelenek, az edzőterem szolgáltatásait kizárólag kísérővel vehetik igénybe. A stúdió fenntartja magának a jogot, hogy a 14. év alatti személyeknél kísérő felügyeletét írhatja elő.
  • A vendég a létesítményeket saját felelősségére veszi igénybe. A sportolás közben keletkezett balesetért a szolgáltatót felelősség nem terheli.
  • Amennyiben a vendég a fitneszterem házirendjét nem tartja be, ott esetleg anyagi vagy egyéb kárt okoz, azért teljes mértékben a vendéget terheli az anyagi felelősség, valamint tőle a szolgáltatás további igénybevétele megtagadható.
  • A Best Fitness semminemű felelősséget nem vállal a területére bevitt tárgyak eltulajdonításáért, megrongálásáért, megsemmisüléséért, így az öltözőszekrényben elhelyezett értékekért,- és az elektronikus tárgyakért sem.
  • A Best Fitness üzemeltetője megtilt minden kereskedelmi tevékenységet az épület területén. Tilos továbbá az intézmény egész területén a tiltott szerek használata, továbbadása, megőrzése. A szolgáltató ezen cselekmények észlelését követően haladéktalanul büntetőjogi lépéseket kezdeményez az érintett ellen.
  • A szolgáltató vezetősége fenntartja a jogot, hogy a fitneszterem egy részének használatát korlátozza, ezen korlátozás azonban nem jogosítja fel a szolgáltatást igénybe vevőt a kifizetett díj visszakövetelésére.
 • Vitás kérdések rendezése

A jelen szerződésben szabályozott mindennemű értesítés akkor tekinthető hatályosnak, ha írásban, ajánlott levélben, e-mailben vagy kézbesítő útján kerül a másik fél utolsóként megadott címére eljuttatásra. Amennyiben a jelen szerződés valamely része érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyulna, ez nem érinti a szerződés egészének érvényességét. Ilyen esetben a felek kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni, hogy jelen szerződésben szabályozott célkitűzéseket teljesítsék. A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári törvénykönyvről szóló törvény szabályai az irányadók. A felek a vitás kérdéseket elsősorban békés úton, tárgyalás útján kívánják rendezni. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés ésszerű határidőn belül nem vezet eredményre. A szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződésből eredő vitás kérdéseik alkalmára kikötik értékhatártól függően a Soproni Városi Bíróság, kizárólagos illetékességét.

Sopron, 2018. június 1.